G-STIC KLIMAATACTIEPROGRAMMA: OPROEP 2022

18 goedgekeurde projecten: 5 demonstratieprojecten en 13 disseminatieprojecten

Deze voorstellen werden beoordeeld door een onafhankelijke jury onder coördinatie van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

De Vlaamse Regering heeft €12,58 miljoen subsidies toegekend aan 5 demonstratieprojecten en €3,1 miljoen subsidies aan 13 disseminatie- en capaciteitsopbouwprojecten. Er wordt dus €15,7 miljoen ingezet voor klimaatprojecten in ontwikkelingslanden, die ingediend en mee uitgevoerd worden door Vlaamse ondernemingen.

Decentrale drinkwaterproductie op zonne-energie voor klimaatbestendigheid in Suriname

Educatie & Onderzoek Energie Milieubeleid Water & Sanitatie

Innovatieve thermische zonne-energie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in de brouwerij-industrie in Namibië

Energie

Duurzaam waterbeheer voor veerkrachtige gemeenschappen op het platteland van Tanzania

Energie Landbouw Water & Sanitatie

Waterzuiveringssysteem aangedreven door hernieuwbare energie in Ghana

Educatie & Onderzoek Energie Milieubeleid Water & Sanitatie

Kustgebieden beschermen en koolstofvastlegging verbeteren door mangrovebossen te herstellen en te ontwikkelen met baggermateriaal

Biodiversiteit Water & Sanitatie

Klimaatbestendigheid verhogen bij kleine boeren voor de aardappelproductieketen in Ecuador en Peru

Biodiversiteit Educatie & Onderzoek Landbouw

Klimaatbestendige gemeenschappen in de overstromingsvlakte van de Mono rivier in Benin

Biodiversiteit Educatie & Onderzoek Landbouw Water & Sanitatie

Veelbelovende beheerpraktijken voor de opbrengst van sorghum onder de huidige en toekomstige klimaatomstandigheden

Landbouw

Emissiereductiepotentieel van waterkrachtcentrales in Mozambique

Educatie & Onderzoek Energie

Ontbossing en bosdegradatie terugdringen door community-marktgebaseerde oplossingen te bevorderen

Biodiversiteit Landbouw

Agro-ecologie als een essentiële strategie voor klimaatbestendige gemeenschappen in de Filipijnen

Biodiversiteit Landbouw

Ontwikkeling van een schaalbaar, circulair stadslandbouwmodel in Depok, Indonesië

Educatie & Onderzoek Landbouw

Implementatie van strategieën ondersteunen voor het bestrijden van klimaatverandering in Mozambique en Zimbabwe

Educatie & Onderzoek

Ecologisch landschapsbeheer voor het beschermen van riviergebieden tegen klimaatverandering in Uganda

Biodiversiteit Landbouw Milieubeleid Water & Sanitatie

Duurzaam afvalbeheer in India

Transport

Klimaatslim financieringsmechanisme om de rijstproductiviteit op peil te houden in Tanzania

Landbouw

Paraatheid, reactiecapaciteit en voedselzekerheid versterken bij natuurrampen in Mozambique

Educatie & Onderzoek Landbouw

Koolstofputten beschermen met duurzame landbouwtechnologieën in Uganda

Biodiversiteit Energie Landbouw

G-STIC KLIMAATACTIEPROGRAMMA: OPROEP 2022

18 goedgekeurde projecten: 5 demonstratieprojecten en 13 disseminatieprojecten

De tweede oproep van het G-STIC Klimaatactieprogramma leverde 109 ingediende projectvoorstellen op. Deze voorstellen werden geëvalueerd door een onafhankelijke jury onder coördinatie van het Vlaamse departement Omgeving.

De Vlaamse Regering heeft €12,58 miljoen subsidies toegekend aan 5 demonstratieprojecten en €3,1 miljoen subsidies aan 13 disseminatie- en capaciteitsopbouwprojecten. Er wordt dus €15,7 miljoen ingezet voor klimaatprojecten, die ingediend en mee uitgevoerd worden door Vlaamse ondernemingen.

Decentrale drinkwaterproductie op zonne-energie voor klimaatbestendigheid in Suriname

Educatie & Onderzoek Energie Milieubeleid Water & Sanitatie

Innovatieve thermische zonne-energie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in de brouwerij-industrie in Namibië

Energie

Duurzaam waterbeheer voor veerkrachtige gemeenschappen op het platteland van Tanzania

Energie Landbouw Water & Sanitatie

Waterzuiveringssysteem aangedreven door hernieuwbare energie in Ghana

Educatie & Onderzoek Energie Milieubeleid Water & Sanitatie

Kustgebieden beschermen en koolstofvastlegging verbeteren door mangrovebossen te herstellen en te ontwikkelen met baggermateriaal

Biodiversiteit Water & Sanitatie

Klimaatbestendigheid verhogen bij kleine boeren voor de aardappelproductieketen in Ecuador en Peru

Biodiversiteit Educatie & Onderzoek Landbouw

Klimaatbestendige gemeenschappen in de overstromingsvlakte van de Mono rivier in Benin

Biodiversiteit Educatie & Onderzoek Landbouw Water & Sanitatie

Veelbelovende beheerpraktijken voor de opbrengst van sorghum onder de huidige en toekomstige klimaatomstandigheden

Landbouw

Emissiereductiepotentieel van waterkrachtcentrales in Mozambique

Educatie & Onderzoek Energie

Ontbossing en bosdegradatie terugdringen door community-marktgebaseerde oplossingen te bevorderen

Biodiversiteit Landbouw

Agro-ecologie als een essentiële strategie voor klimaatbestendige gemeenschappen in de Filipijnen

Biodiversiteit Landbouw

Ontwikkeling van een schaalbaar, circulair stadslandbouwmodel in Depok, Indonesië

Educatie & Onderzoek Landbouw

Implementatie van strategieën ondersteunen voor het bestrijden van klimaatverandering in Mozambique en Zimbabwe

Educatie & Onderzoek

Ecologisch landschapsbeheer voor het beschermen van riviergebieden tegen klimaatverandering in Uganda

Biodiversiteit Landbouw Milieubeleid Water & Sanitatie

Duurzaam afvalbeheer in India

Transport

Klimaatslim financieringsmechanisme om de rijstproductiviteit op peil te houden in Tanzania

Landbouw

Paraatheid, reactiecapaciteit en voedselzekerheid versterken bij natuurrampen in Mozambique

Educatie & Onderzoek Landbouw

Koolstofputten beschermen met duurzame landbouwtechnologieën in Uganda

Biodiversiteit Energie Landbouw

Coördinatoren

Partner

Gefinancierd door