Veelbelovende beheerpraktijken voor de opbrengst van sorghum onder de huidige en toekomstige klimaatomstandigheden

Landbouw
Projecttype
Disseminatieproject
Projectcoördinator
VITO (Climate services)
Projectpartners
ICRISAT, ILVO, MALI-METEO, IER
Startdatum
januari 15, 2023
Totaal budget
€ 292.300
Subsidie
€ 248.455
Landbouw
Projecttype
Disseminatieproject
Projectcoördinator
VITO (Climate services)
Projectpartners
ICRISAT, ILVO, MALI-METEO, IER
Startdatum
januari 15, 2023
Totaal budget
€ 292.300
Subsidie
€ 248.455

Ontwikkeling van een klimaatdashboard voor sorghum

PROBLEEMSTELLING

80% van het lokale voedsel in Mali wordt geproduceerd door kleine boeren. Onregelmatige regenval zorgt voor onzekerheid en tast de productie aan.

De landbouwactiviteiten in Mali kunnen enkel verbeterd worden door een beter begrip van de seizoenscyclus van de regenval wat een goede indicator is voor de uiteindelijke oogstopbrengst. Zonder relevante kennis van klimaatveranderingsscenario’s, en met name de verdeling van de neerslag, zal het problematisch zijn om voedselproductieplannen te verbeteren en klimaatadaptatiestrategieën te ontwikkelen.

OPLOSSINGEN

De lokale landbouwgemeenschappen van Mali zullen ondersteund worden bij het definiëren van klimaatadaptatiestrategieën voor sorghum, een multifunctioneel traditioneel graangewas dat op grote schaal wordt verbouwd door kleine boeren. De sorghumproductiviteit wordt in die regio beperkt door lage bodemvruchtbaarheid, beperkt gebruik van kunstmest, onregelmatige regenval als gevolg van de klimaatverandering en landdegradatie.

Met behulp van CLIMTAG, een klimaatinformatietool voor de landbouw, zullen locatiespecifieke klimaatimpactindicatoren bepaald worden waardoor de opbrengst van sorghum verhoogd kan worden onder de huidige en toekomstige klimaatomstandigheden.

Alle wetenschappelijke werken zullen ontwikkeld worden door of in nauwe samenwerking met lokale wetenschappers en experts op het gebied van weer- en klimaatinformatie, agronomie en plattelandseconomie.

VERWACHTE RESULTATEN

Beheerpraktijken voor klimaatadaptatie voor sorghum zullen de boeren helpen zich aan te passen aan klimaatverandering. Er zal ook gekwantificeerd worden hoe deze aanpassingspraktijken de gewasprestaties en opbrengst beïnvloeden onder huidige en toekomstige klimaatscenario’s. Op basis van deze informatie wordt een dashboard met klimaatinzichten voor sorghum gecreëerd met alle belanghebbenden. Deze kennis zal gedeeld worden in workshops over landbouwpraktijken.

Bijdrage aan de Sustainable Development Goals