Technieken om de uitstoot van broeikasgassen door rivieren te monitoren

Strategieën ontwikkelen om de emissies door rivieren te verminderen

Educatie & OnderzoekMilieubeleidWater & Sanitatie
Projecttype
Disseminatieproject
Projectcoördinator
Universiteit Gent
Projectpartner
Antea Group
Startdatum
januari 1, 2022
Totaal budget
€ 250.000
Subsidie
€ 200.000
Project type
Disseminatieproject
Project coordinator
Universiteit Gent
Project partner
Antea Group
Start date
januari 1, 2022
Total budget
€ 250.000
Amount of subsidy
€ 200.000
Projecttype
Disseminatieproject
Projectcoördinator
Universiteit Gent
Projectpartner
Antea Group
Startdate
januari 1, 2022
Totaal budget
€ 250.000
Subsidie
€ 200.000

Online platform met gestandaardiseerde meettechnieken voor broeikasgassen door rivieren

PROBLEEMSTELLING

Het onderzoek naar de uitstoot van broeikasgassen heeft zich tot nu toe vooral gericht op die van het terrestrische landschap. Maar er werd nieuw bewijs gevonden dat rivieren veel meer broeikasgassen uitstoten dan eerder werd aangenomen. Er is echter gebrek aan voldoende en nauwkeurige data om deze emissies in ontwikkelingslanden goed te kwantificeren.

Hoewel er inspanningen geleverd zijn om hiermee aan de slag te gaan, hebben verschillende meettechnieken tot inconsistente rapportering geleid. Vergelijking van deze technieken heeft aangetoond dat er geen consensus bestaat. Dit gebrek aan standaardisatie verklaart hoogstwaarschijnlijk de verschillen.

OPLOSSINGEN

Technieken voor het monitoren van de uitstoot van broeikasgassen door rivieren zullen geïnventariseerd en gestandaardiseerd worden om betaalbare methoden te bieden met goed ontwikkelde standaard werkmethoden (Standard Operating Procedures of SOP’s). De technieken zullen getest worden in rivieren van verschillende klimaatregio’s en op verschillende schalen. De feedback van lokale partners zal gebruikt worden om ze te valideren en te optimaliseren. De resultaten zullen gebruikt worden om strategieën te ontwikkelen om de uitstoot van broeikasgassen door rivieren te verminderen.

VERWACHTE RESULTATEN

Er zal een online platform ontwikkeld worden met trainingsmateriaal (documenten en video’s) voor gestandaardiseerde meettechnieken voor broeikasgassen door rivieren. Gebruikers kunnen verschillende monitoringscenario’s voor riviersystemen selecteren, zoals riviergebied, rivierstroming, landschap en schaalgrootte. Vervolgens krijgen ze suggesties voor geschikte meettechnieken, aangevuld met standaard werkprocedures, de voor- en nadelen en de toepasbaarheid.

Bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s)

Partners