Ontwikkeling van een schaalbaar, circulair stadslandbouwmodel in Depok, Indonesië

Educatie & OnderzoekLandbouw
Projecttype
Disseminatieproject
Projectcoördinator
Rikolto
Projectpartners
PIB (Perkumpulan Indonesia Berseru), IBP (Institut Pertanian Bogor)
Startdatum
januari 1, 2023
Totaal budget
€ 264.806
Subsidie
€ 225.085
Educatie & OnderzoekLandbouw
Projecttype
Disseminatieproject
Projectcoördinator
Rikolto
Projectpartners
PIB (Perkumpulan Indonesia Berseru), IBP (Institut Pertanian Bogor)
Startdatum
januari 1, 2023
Totaal budget
€ 264.806
Subsidie
€ 225.085

Ecologische stadslandbouw volgens de principes van regeneratieve landbouw

PROBLEEMSTELLING

Snelle verstedelijking en het verlies van groene ruimten hebben bijgedragen aan de stijging van de gemiddelde temperatuur in de stad Depok (West-Java, Indonesië). De stad heeft 9% extra groene ruimten nodig om de hitte tot een matig niveau te verlagen. Verstedelijking heeft ook de druk op de voedselvoorziening vergroot. Vóór de jaren tachtig werd Depok gedomineerd door landbouw. Nu draagt landbouw slechts 1.3% bij aan de economie.

Daarnaast heeft de stortplaats van de stad een capaciteit van 1,3 miljoen m². Het afvalvolume bedraagt vandaag 2,6 miljoen m². Afval is dus een andere uitdaging.

In het ontwikkelingsplan voor de stad Depok op middellange termijn zijn milieukwesties zoals groene ruimten en afval als strategische prioriteiten vermeld. Maar voedselzekerheid is niet meegenomen als strategisch probleem.

OPLOSSINGEN

Stadslandbouw zal de voedselzekerheid garanderen. Er zal een schaalbaar, circulair stadslandbouwmodel ontwikkeld worden waarbij voedselafval omgezet zal worden in kunstmest. Er zal gebruik worden gemaakt van compostinstallaties, biologische bestrijdingsmiddelen om het gebruik van pesticiden te vermijden, kwekerijen, verticultuur en druppelirrigatie.

Op zes demopercelen zal ecologische stadslandbouw toegepast worden volgens de principes van regeneratieve landbouw.

Het project zal ook een studie opleveren over de economische effecten van stadslandbouw waarbij de vermindering van huishoudelijk voedselafval, de effecten van compostering op de uitstoot van broeikasgassen en de productiviteit van regeneratieve landbouw gemeten zullen worden.

VERWACHTE RESULTATEN

Voedselverlies en -afval vertegenwoordigen 8% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Het circulaire voedseleconomiemodel zal ervoor zorgen dat de hoeveelheid voedselafval op stortplaatsen verminderd wordt. Hierdoor zal de uitstoot van methaan verminderd worden.

Lokale gemeenschappen zullen training krijgen over regeneratieve landbouw en voedselafval. De verwachting is dat 50% van het huishoudelijk voedselafval omgezet zal worden in andere producten zoals kunstmest.

Bijdrage aan de Sustainable Development Goals

Partners