Stadsbomen planten om de klimaatbestendigheid van steden te vergroten

 

Niamey Klimaatbos

BiodiversiteitEnergieLandbouwWater & Sanitatie
Projecttype
Disseminatieproject
Projectcoördinator
VITO
Projectpartners
City of Niamey, African Centre of Meteorological Applications for Development (ACMAD), CO2logic
Startdatum
januari 1, 2022
Totaal budget
€ 234.987
Subsidie
€ 199.738
BiodiversiteitEnergieLandbouwWater & Sanitatie
Projecttype
Disseminatieproject
Projectcoördinator
VITO
Projectpartners
City of Niamey, African Centre of Meteorological Applications for Development (ACMAD), CO2logic
Startdatum
januari 1, 2022
Totaal budget
€ 234.987
Subsidie
€ 199.738

De CO2-uitstoot verminderen met 5% door het aantal stadsbomen te verdrievoudigen

PROBLEEMSTELLING

Niamey, de hoofstad van Nigeria, is één van de heetste plaatsen op aarde en heeft jaarlijks meer dan 200 dodelijke hittedagen. Extreme hitte leidt niet alleen tot toenemende mortaliteit en morbiditeit, maar leidt ook tot een hogere energievraag voor het koelen van gebouwen. Het beschadigt eveneens de infrastructuur, tast de werking van kritieke diensten zoals ziekenhuizen aan en vermindert de productiviteit.

Niamey erkent het potentieel van stadsbomen als maatregel voor klimaatbestendigheid. Hoewel er al verschillende boomplantinitiatieven zijn geweest, werd de opschaling ervan tegengehouden door technische en financiële belemmeringen: gebrek aan kwantitatieve beoordeling van het vermogen van stadsbomen om extreme klimaatveranderingen te verminderen, kennis over hun koolstofopslagpotentieel en zelfs de basismiddelen voor implementatie (aanplanting en onderhoud).

OPLOSSINGEN

Bestaande resultaten van stedelijke microklimaatmodellen zullen als bewijs fungeren voor de cruciale rol die stedelijke groene infrastructuur speelt bij (huidige en toekomstige) klimaatgevaren. Deze resultaten zullen op grote schaal toegankelijk gemaakt worden. Lokale stakeholders zullen getraind worden in microklimatologische monitoring van stadsbomen met behulp van geavanceerde, maar toch eenvoudige en robuuste apparatuur (warmtecamera’s, bodemvochtsensoren).

De resultaten zullen gebruikt worden om het effect van stedelijke klimaatacties op basis van bomen te beoordelen. Het potentieel van stadsbomen voor koolstoffixatie zal ook beoordeeld worden. Daarnaast zullen er manieren geïdentificeerd worden om dit te waarderen via marktmechanismen in de vorm van koolstofkredieten.

VERWACHTE RESULTATEN

Het aantal stadsbomen in Niamey wordt verdrievoudigd van 100.000 naar 300.000. Hierdoor zullen de negatieve klimaateffecten op verschillende sectoren, zoals gezondheid (menselijke blootstelling aan overmatige hittestress), arbeid (productiviteitsverlies) en energie (voor het koelen van gebouwen) verminderd worden met 5%.

Bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s)