Koolstofputten beschermen met duurzame landbouwtechnologieën in Uganda

BiodiversiteitEnergieLandbouw
Projecttype
Disseminatieproject
Projectcoördinator
Universiteit Gent
Projectpartners
Mountains of the Moon University, Deroose Plants, IITA (International Institute of Tropical Agriculture)
Startdatum
februari 1, 2023
Totaal budget
€ 326.706
Subsidie
€ 250.000
Projecttype
Disseminatieproject
Projectcoördinator
Universiteit Gent
Projectpartners
Mountains of the Moon University, Deroose Plants, IITA (International Institute of Tropical Agriculture)
Start date
februari 1, 2023
Total budget
€ 326.706
Amount of subsidy
€ 250.000
Projecttype
Disseminatieproject
Projectcoördinator
Universiteit Gent
Projectpartners
Mountains of the Moon University, Deroose Plants, IITA (International Institute of Tropical Agriculture)
Startdatum
februari 1, 2023
Totaal budget
€ 326.706
Subsidie
€ 250.000

Koffie-banaan agroforestry-systeem met klimaatslimme praktijken

PROBLEEMSTELLING

Stijgende temperaturen en onregelmatige regenval vormen een bedreiging voor de traditionele productiemethoden in Uganda, waardoor boeren gedwongen worden hun landbouwgrond uit te breiden in de bossen. Door de toegenomen bevolking neemt de vraag naar landbouw toe, wat leidt tot een hoge ontbossingsgraad. Koffie en bananen, belangrijke gewassen in Uganda, zijn kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Duurzame landbouw en aan het klimaat aangepaste koffie- en bananenvariëteiten zijn nodig om de koolstofputten te beschermen.

OPLOSSINGEN

Biotechnologie en slimme landbouwoplossingen zullen de landbouw meer hulpbronnenefficiënt maken waardoor de ontbossing omgekeerd kan worden. Er komt een modern biotechnologisch laboratorium voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van weefselkweek van koffie-, bananen- en schaduwboomsoorten. Hierdoor zullen koffie- en bananenvariëteiten ontwikkeld worden die beter bestand zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering en ziektes.

Er zullen ook nieuwe technologieën voor plantenveredeling gebruikt worden en agronomische praktijken zullen toegepast worden om de landbouw te verduurzamen. Koffie- en bananenafval zal gebruikt worden als grondstof voor biobrandstof.

VERWACHTE RESULTATEN

Het koffie-banaan agroforestry-systeem, bestaande uit schaduwbomen (75%), koffiebomen (18%) en bananen- en weegbreestruiken (8%), zal substantieel bijdragen aan de vermindering van broeikasgassen, aangezien dit systeem een ​​hogere koolstofvoorraad biedt dan een monocultuursysteem.

Door gebruik te maken van klimaatslimme landbouwpraktijken, zal het project bijdragen aan de ambitie van Uganda om de uitstoot van broeikasgassen van landbouwland te verminderen met 0,33-0,35 miljoen ton CO2 per hectare per jaar.

De afhankelijkheid van houtskool afkomstig van ontboste bomen zal verminderd worden doordat koffie- en bananenafval omgezet wordt in een milieuvriendelijke brandstof.

Bijdrage aan de Sustainable Development Goals