Klimaatbestendigheid verhogen bij kleine boeren voor de aardappelproductieketen in Ecuador en Peru

BiodiversiteitEducatie & OnderzoekLandbouw
Projecttype
Disseminatieproject
Projectcoördinator
ILVO/EVILVO
Projectpartners
TRIAS, Waltson, CARE Ecuador
Startdatum
januari 9, 2023
Totaal budget
€ 294.118
Subsidie
€ 250.000
Projecttype
Disseminatieproject
Projectcoördinator
ILVO/EVILVO
Projectpartners
TRIAS, Waltson, CARE Ecuador
Start date
januari 9, 2023
Total budget
€ 294.118
Amount of subsidy
€ 250.000
Projecttype
Disseminatieproject
Projectcoördinator
ILVO/EVILVO
Projectpartners
TRIAS, Waltson, CARE Ecuador
Startdatum
januari 9, 2023
Totaal budget
€ 294.118
Subsidie
€ 250.000

Klimaatoplossingen om droogte en vorst het hoofd te bieden

PROBLEEMSTELLING

De aardappel is het belangrijkste voedselgewas dat in het Andesgebied wordt geteeld. Meer dan 50% van de kleinschalige producenten in de regio heeft geen toegang tot water en irrigatiesystemen. Dit heeft een negatieve invloed op de gewasopbrengsten. De meeste verliezen, die kunnen oplopen tot 95%, vinden plaats tijdens de teelt en zijn het gevolg van slechte gewasbeheerpraktijken. Hierdoor wordt slechts 8 ton per hectare geteeld wat in optimale omstandigheden, afhankelijk van het gewas, 16 ton per hectare kan zijn. Daarnaast worden de verliezen ook verhoogd door de variabele klimaatpatronen, die leiden tot frequente vorst en droogte.

Wanneer gewassen verloren gaan, gaan ook de zaden verloren, wat een bedreiging vormt voor de agrobiodiversiteit van inheemse Andes-aardappelen. Hierdoor wordt de veerkracht en het vermogen van de boeren aangetast om zich aan te passen en klimatologische crisissen te overwinnen. Het gebrek aan kennis van oplossingen voor klimaatadaptatie verergert de situatie ook.

OPLOSSINGEN

Dit project zal drie sociale ondernemingen (AGROPAPA, AGROPIA en CONPAPACH) ondersteunen die 600 kleinschalige producenten vertegenwoordigen. De focus zal gelegd worden op specifieke klimaatoplossingen om droogte en vorst het hoofd te bieden. Deze oplossingen omvatten het gebruik van systemen voor vroegtijdige waarschuwing op basis van meteorologische informatie en lokale temperatuursensoren die toegankelijk zijn voor de landbouwers.

Een ander doel van het project is het helpen behouden van voorouderlijke kennis over het behoud en beheer van inheemse aardappelzaden. Deze kennis zal doorgegeven worden aan toekomstige generaties.

Het water- en energiegebruik zal geoptimaliseerd worden door de principes van de circulaire economie toe te passen. Ook zullen maatregelen genomen worden om de waterverontreiniging te verminderen waardoor de kwaliteit en de opbrengst van aardappelen verbeterd zal worden.

VERWACHTE RESULTATEN

Tweehonderd kleinschalige producenten zullen getraind worden in tenminste twee klimaatadaptatietechnologieën. De helft van de boeren zal gebruikmaken van systemen voor vroegtijdige waarschuwing. Er zullen velden aangelegd worden om zaden te produceren. Hierdoor wordt de biodiversiteit van inheemse aardappelen met pigmentatie gewaarborgd en zijn er altijd eco-zaden met een hoge voedingswaarde. Nog eens 100 boeren, technici, directeurs en managers van de sociale ondernemingen krijgen een training in circulaire economie. Twee van de drie sociale ondernemingen zullen deze principes gebruiken om watervervuiling en energieverbruik te verminderen.

Alle resultaten zullen verspreid worden onder andere boeren, lokale overheden, universiteiten en belangrijke stakeholders met als doel het beïnvloeden van het nationale en lokale klimaatbeleid.

Bijdrage aan de Sustainable Development Goals