Duurzame rijstproductie stimuleren

 

Klimaatadaptatie en -mitigatie voor de rijstsector in Uganda

Landbouw
Projecttype
Disseminatieproject
Projectcoördinator
Rikolto
Projectpartners
AfricaRice, SWT Tanners
Startdatum
januari 1, 2022
Totaal budget
€ 265.295
Subsidie
€ 200.000
Landbouw
Projecttype
Disseminatieproject
Projectcoördinator
Rikolto
Projectpartners
AfricaRice, SWT Tanners
Startdatum
januari 1, 2022
Totaal budget
€ 265.295
Subsidie
€ 200.000

Wereldwijde standaardpraktijken toepassen die vastgelegd zijn in het Sustainable Rice Platform

PROBLEEMSTELLING

De rijstproductie op kleine boerenbedrijven is de afgelopen 15 jaar enorm toegenomen. Als gevolg hiervan is een aanzienlijk deel van de oostelijke en noordelijke wetlands van Uganda omgevormd tot rijstvelden. Deze omschakeling, in combinatie met slechte teeltpraktijken, heeft de uitstoot van broeikasgassen doen toenemen. Hierdoor zijn de watervoorraden en de biodiversiteit van het gebied onder druk komen te staan. Daarnaast is het behoud van deze wetlands cruciaal voor de veerkracht van het land tegen klimaatverandering.

OPLOSSINGEN

De milieu-impact van de rijstteelt, zowel op boerderij- als landschapsniveau, kan verminderd worden als boeren wereldwijde standaardpraktijken toepassen die vastgelegd zijn in het Sustainable Rice Platform (SRP). Dit zou de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Tegelijkertijd wordt dan ook het gebruik van water, pesticiden en afvloeiing van kunstmest verminderd. Hierdoor zou de biodiversiteit hersteld kunnen worden.

VERWACHTE RESULTATEN

8.032 rijstboeren, waaronder 2.490 vrouwen en 2.989 jongeren, zullen getraind worden in het toepassen van duurzame teelt- en verwerkingsmethoden op hun boerderijen. Hierdoor zal de klimaatimpact van de rijstteelt verminderd worden. De resultaten hiervan zullen gebruikt worden om beleidsmakers te beïnvloeden. Indirect zullen meer dan 90.000 boeren bereikt worden, waardoor de effecten van de initiële investering verveelvoudigd worden.

Bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s)

Partners