Innovatieve mini-grids op zonne-energie om plattelandsgemeenschappen in Nigeria te versterken

Educatie & OnderzoekEnergie
Projecttype
Demonstratieproject
Projectcoördinator
Laborelec
Projectpartners
Engie Energy Access Nigeria, VITO
Startdatum
januari 16, 2023
Totaal budget
€ 5.616.476
Subsidie
€ 2.245.166
Projecttype
Demonstratieproject
Projectcoördinator
Laborelec
Projectpartners
Engie Energy Access Nigeria, VITO
Start date
januari 16, 2023
Total budget
€ 5.616.476
Amount of subsidy
€ 2.245.166
Projecttype
Demonstratieproject
Projectcoördinator
Laborelec
Projectpartners
Engie Energy Access Nigeria, VITO
Startdatum
januari 16, 2023
Totaal budget
€ 5.616.476
Subsidie
€ 2.245.166

Duurzame en betaalbare energie voor off-grid gemeenschappen

PROBLEEMSTELLING

Sommige plattelandsgemeenschappen in Nigeria bevinden zich op 15 tot 30 km afstand van het nationale elektriciteitsnet. Hierdoor zijn ze afhankelijk van fossiele energiebronnen (biomassa, kerosine en generatoren aangedreven door benzine of diesel) die bijdragen aan een hoge uitstoot van broeikasgassen en geluidsoverlast.

Het kappen van bomen voor brandhout draagt bij tot de hoge ontbossingsgraad in Nigeria, wat op zijn beurt leidt tot bodemerosie en overstromingen. Door te koken op biomassa komen giftige dampen vrij die de gezondheid van vrouwen aantasten. Ziekenhuizen kunnen geen behoorlijke zorg verstrekken omdat medicijnen en vaccins niet goed bewaard kunnen worden zonder elektriciteit. Het onderwijs wordt ook getroffen aangezien leraren computers niet kunnen gebruiken en geen internetverbinding hebben.

OPLOSSINGEN

Er zullen innovatieve gedecentraliseerde mini-grids op zonne-energie geïnstalleerd worden voor het leveren van duurzame energie aan off-grid gezinnen en bedrijven. Via een financieringsprogramma zullen ze gemakkelijk en flexibel energiezuinige apparaten en machines kunnen kopen. Deze leasingformule heeft tot doel lokale bedrijven te stimuleren met een focus op vrouwen en jongeren.

Naast het koolstofarm maken van de huidige activiteiten, zullen de gedecentraliseerde mini-grids de economische groei stimuleren en het sociaal-economisch welzijn van de gemeenschappen verbeteren met betere gezondheidszorg en onderwijs.

De mini-grids zullen de gemeenschappen ook toegang geven tot duurzame koeling. Ze zullen ook gebruikt kunnen worden om elektriciteit te leveren voor irrigatie, waardoor deze gemeenschappen bestand zullen worden tegen droogte en veranderde weerpatronen.

VERWACHTE RESULTATEN

De gedecentraliseerde mini-grids op zonne-energie zullen betaalbare en duurzame energie leveren aan meer dan 2.000 gezinnen en bedrijven die niet op het elektriciteitsnet aangesloten zijn.

De mini-grids zullen de ontbossing terugdringen en de uitstoot van de huidige economische activiteiten zal verminderd worden.  De uitstoot van de broeikasassen van de dorpen die momenteel geen toegang hebben tot elektriciteit zal verminderd worden met 71%.

Bijdrage aan de Sustainable Development Goals

Partners