Ontwikkeling van een mini-grid in Mathioya in Kenia

 

In afgelegen regio’s duurzame energie opwekken met waterkracht

Educatie & OnderzoekEnergieLandbouw
Projecttype
Demonstratieproject
Projectcoördinator
Turbulent
Projectpartners
byNubian, HydroBox
Startdatum
januari 1, 2022
Totaal budget
€ 1.564.384
Subsidie
€ 700.000
Educatie & OnderzoekEnergieLandbouw
Projecttype
Demonstratieproject
Projectcoördinator
Turbulent
Projectpartners
byNubian, HydroBox
Startdatum
januari 1, 2022
Totaal budget
€ 1.564.384
Subsidie
€ 700.000

Energie uit rivieren omzetten in elektriciteit door gebruik te maken van draaikolken

PROBLEEMSTELLING

Veel huishoudens, bedrijven, scholen en ziekenhuizen op het platteland, zoals Mathioya in Kenia, hebben geen toegang tot duurzame elektriciteit. Ze zijn volledig afhankelijk van fossiele brandstoffen voor het opwekken van energie voor transport, koeling, verlichting, koken en het aandrijven van machines. Toenemend gebruik van fossiele brandstoffen leidt tot steeds hogere CO2-emissies. Hierdoor wordt de ontbossing versneld, wat op zijn beurt een negatief effect heeft op de klimaatverandering. Dit heeft tot gevolg dat Mathioya in Kenia minder in staat zal zijn om de effecten van de klimaatverandering op te vangen.

OPLOSSINGEN

Een door waterkracht aangedreven mini-grid zal de behoefte aan fossiele brandstoffen voor het opwekken van elektriciteit elimineren. De hernieuwbare energie zal komen van waterkrachtturbines die in kleine rivieren geplaatst worden (niet via grote overstromingsdammen). Deze turbines kunnen dag en nacht 210 kW leveren en zullen geen schade toebrengen aan de ecosystemen van de rivieren.

VERWACHTE RESULTATEN

Het mini-grid in Kenia zal 500 huishoudens, 10 scholen, 10 bedrijven en 3 ziekenhuizen voorzien van duurzame elektriciteit. Hierdoor zal jaarlijks 840 ton CO2 minder uitgestoten worden.

Bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s)

Partners