Implementatie van strategieën ondersteunen voor het bestrijden van klimaatverandering in Mozambique en Zimbabwe

Educatie & Onderzoek
Projecttype
Disseminatieproject
Projectcoördinator
Antea Group Belgium
Projectpartner
UNESCO
Startdatum
januari 1, 2023
Totaal budget
€ 368.800
Subsidie
€ 250.000
Project type
Disseminatieproject
Project coordinator
Antea Group Belgium
Project partner
UNESCO
Start date
januari 1, 2023
Total budget
€ 368.800
Amount of subsidy
€ 250.000
Projecttype
Disseminatieproject
Projectcoördinator
Antea Group Belgium
Projectpartner
UNESCO
Startdate
januari 1, 2023
Totaal budget
€ 368.800
Subsidie
€ 250.000

Ontwikkeling van een online portaal met klimaatdata

PROBLEEMSTELLING

De frequentie, duur en intensiteit van natuurrampen en extreme weersomstandigheden, waaronder aardverschuivingen, overstromingen, tropische cyclonen en droogtes, zijn de afgelopen jaren toegenomen in Mozambique en Zimbabwe. Door de klimaatverandering zal de situatie alleen nog maar verergeren.

Er is een gebrek aan geografische informatie over toekomstige klimaatprojecties en natuurgevaren die een groot gebied bestrijken met voldoende hoge ruimtelijke en temporele resolutie. Deze informatie is nodig om optimale risicobeperkende maatregelen voor klimaatadaptatie te ontwerpen.

OPLOSSINGEN

Nieuwe, verkleinde historische klimaatdata, toekomstige klimaatprojecties en gerelateerde gevareninformatie zullen verstrekt worden aan de nationale meteorologische instituten van Mozambique en Zimbabwe. Experts van deze instituten zullen getraind worden in de interpretatie van de resultaten.

Er zal een online portaal met al deze informatie ontwikkeld worden. Op basis hiervan zullen maatregelen voor klimaatadaptatie ontworpen worden.

VERWACHTE RESULTATEN

Lokale, nationale en regionale overheden zullen in staat gesteld worden om hun klimaatadaptatiestrategieën te verfijnen en robuuste klimaatadaptatieplannen te ontwikkelen. Op die manier zullen Mozambique en Zimbabwe ondersteund worden bij de uitvoering van hun nationaal adaptatieplan en nationale strategieën voor het bestrijden van klimaatverandering.

Bijdrage aan de Sustainable Development Goals

Partners