Voedselzekerheid garanderen door de aardappelopbrengst te beschermen

 

Hogere aardappelopbrengsten in Uganda door toegang tot rassen die resistent tegen ziektes zijn

Landbouw
Projecttype
Disseminatieproject
Projectcoördinator
TRIAS
Projectpartners
Agristo, Zodfa
Startdatum
januari 1, 2022
Totaal budget
€ 259.130
Subsidie
€ 200.000
Landbouw
Projecttype
Disseminatieproject
Projectcoördinator
TRIAS
Projectpartners
Agristo, Zodfa
Startdatum
januari 1, 2022
Totaal budget
€ 259.130
Subsidie
€ 200.000

Slimme landbouwpraktijken toepassen om de klimaatverandering het hoofd te bieden

PROBLEEMSTELLING

In Uganda zorgen stijgende temperaturen in combinatie met extreme en onvoorspelbare regenpatronen voor een dramatische daling van de opbrengsten van primaire voedselgewassen, zoals maïs en rijst. Daardoor krijgt het telen van aardappelen meer aandacht, aangezien aardappelgewassen meer voedsel kunnen produceren. Ze hebben minder water en land nodig, hebben kortere productiecycli en zijn beter bestand tegen omgevingsstress.

Maar door de bodemerosie en verminderde bodemvruchtbaarheid die veroorzaakt wordt door dezelfde regenpatronen, kunnen grote ziekte-uitbraken (zoals Phytophthora) gemakkelijker toeslaan bij de aardappelgewassen. In combinatie met ongeschikte teeltpraktijken en onvoldoende toegang tot kwaliteitszaden, heeft dit geleid tot dalende aardappelopbrengsten.

OPLOSSINGEN

Als reactie hierop zijn nieuwe aardappelrassen ontwikkeld met een verbeterde resistentie tegen ziektes. De uitdaging is om zoveel mogelijk boeren toegang te geven tot deze nieuwe rassen. Dit is mogelijk door de zaadvermenigvuldiging te verhogen en door geschikte opslagfaciliteiten te voorzien. Hierdoor kan de beschikbaarheid van levensvatbaar zaad gemaximaliseerd worden. Ook kunnen organische meststoffen gebruikt worden om de bodemvruchtbaarheid te herstellen.

Op landbouwgrond met steile hellingen zal dit echter alleen succesvol zijn met de juiste technieken voor bodemerosiebeheer, zoals het gebruik van terrassen, contourploegen en agrobosbouw. Door methoden voor een duurzamer landbeheer toe te passen, kan de veerkracht in de landbouw opgebouwd worden, de productiviteit verbeterd worden, het inkomen van de boeren verhoogd worden en de gevolgen van de klimaatverandering beperkt worden.

VERWACHTE RESULTATEN

De aardappelproductiviteit zal verhoogd worden door een combinatie van betere zaden en implementatie van methoden voor een duurzamer landbeheer. Het doel is om de aardappelopbrengst te verhogen van 5 naar 12 ton per hectare. De verkoop van aardappelzaad aan boeren zal stijgen van 50 naar 300 ton, terwijl het verlies van pootaardappelen van 20% naar 10% teruggebracht zal worden.

Bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s)

Partners