Het potentieel van waterkracht- en aquathermische technologieën

 

Energie op een duurzame manier uit rivieren en meren opwekken

Educatie & OnderzoekEnergieMilieubeleid
Projecttype
Disseminatieproject
Projectcoördinator
EXTRAQT
Projectpartners
VUB CLIMATE Research Group, COMERCIALIZADORA LUCAN, Pontifical Javeriana University, Turbulent
Startdatum
januari 1, 2022
Totaal budget
€ 250.000
Subsidie
€ 200.000
Educatie & OnderzoekEnergieMilieubeleid
Projecttype
Disseminatieproject
Projectcoördinator
EXTRAQT
Projectpartners
VUB CLIMATE Research Group, COMERCIALIZADORA LUCAN, Pontifical Javeriana University, Turbulent
Startdatum
januari 1, 2022
Totaal budget
€ 250.000
Subsidie
€ 200.000

Het energiepotentieel van rivieren in kaart brengen

PROBLEEMSTELLING

Aangezien de olie- en gasvoorraden slinken en de urgentie om de CO2-uitstoot te verminderen toeneemt, bieden waterkracht- en aquathermische systemen duurzame alternatieven voor de productie van elektriciteit en voor het koelen en verwarmen van gebouwen. Het potentieel hiervan is in veel ontwikkelingslanden nog niet goed onderzocht en wordt momenteel als economisch niet haalbaar beschouwd. Hierdoor wordt de kans gemist om via deze duurzame systemen energie te voorzien voor irrigatie, (afval)waterzuivering, agrarische diensten en voedselverwerking, elektrische mobiliteit, telecommunicatie en zelfs gezondheidszorg en onderwijs.

OPLOSSINGEN

De duurzame energiemix beperkt zich vaak tot zonnepanelen en windenergie. Micro-waterkracht en aquathermische verwarming en koeling worden vaak over het hoofd gezien, zelfs als er rivieren en meren in de buurt zijn van woongemeenschappen en industriegebieden. Verschillende rivieren en meren bieden verschillende mogelijkheden. Sommige rivieren en meren zijn alleen geschikt voor micro-waterkracht of aquathermische verwarming en koeling. Andere rivieren en meren kunnen beide combineren, terwijl er ook rivieren en meren zijn die geen enkel potentieel hebben. Een goed begrip van de criteria is belangrijk om het potentieel van de verschillende gebieden in kaart te brengen.

VERWACHTE RESULTATEN

Het potentieel voor het gebruik van micro-waterkracht- en aquathermische technologieën zal beoordeeld worden in de context van Colombia. Dit omvat een overzicht van de toepasbare lokale en regionale wetgeving, het in kaart brengen van het energiepotentieel van rivieren en een haalbaarheidsstudie voor twee gedetailleerde cases. Deze kennis zal via lezingen, trainingen en workshops verspreid worden onder lokale ingenieurs, milieuorganisaties, overheden en studenten.

Bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s)