Duurzaam waterbeheer voor veerkrachtige gemeenschappen op het platteland van Tanzania

EnergieLandbouwWater & Sanitatie
Projecttype
Demonstratieproject
Projectcoördinator
Rikolto
Projectpartner
Simusolar
Startdatum
februari 1, 2023
Totaal budget
€ 4.649.026
Subsidie
€ 2.324.513
Project type
Demonstratieproject
Project coordinator
Rikolto
Project partner
Simusolar
Start date
februari 1, 2023
Total budget
€ 4.649.026
Amount of subsidy
€ 2.324.513
Projecttype
Demonstratieproject
Projectcoördinator
Rikolto
Projectpartner
Simusolar
Startdate
februari 1, 2023
Totaal budget
€ 4.649.026
Subsidie
€ 2.324.513

Gebruik van geïntegreerde druppelirrigatiesystemen op zonne-energie opschalen

PROBLEEMSTELLING

Tanzania heeft de afgelopen 30 jaar zes grote droogteperiodes gekend. Steeds grilligere weerpatronen, de stijgende vraag naar water en andere factoren hebben van waterschaarste een groot probleem gemaakt dat niet alleen beperkt blijft tot droogte. Waterschaarste heeft ook ernstige gevolgen voor de landbouwactiviteiten van de plattelandsgemeenschappen, omdat de bestaande irrigatietechnieken de druk op het milieu vergroten en de bodemvruchtbaarheid verminderen.

Nieuwe, efficiëntere irrigatietechnieken kunnen leiden tot een aanzienlijke vermindering van het waterverbruik. Maar beperkte financiële middelen en het gebrek aan toegang tot de juiste technische en operationele kennis maken boeren huiverig voor het investeringsrisico.

OPLOSSINGEN

Het gebruik van geïntegreerde druppelirrigatiesystemen op zonne-energie zal gedemonstreerd en opgeschaald worden in de noordelijke en zuidelijke hooglanden van Tanzania.

Het irrigatiesysteem is gericht op kleine boeren en bespaart water, energie en arbeid. Naast de irrigatietechnologie zullen er trainingen en demonstraties gegeven worden over duurzame, low-tech methodes voor waterbesparing en -retentie.

VERWACHTE RESULTATEN

De nadelige gevolgen van de steeds schaarser wordende watervoorraden zullen verminderd worden. Er wordt verwacht dat de productiviteit van kleine boeren met 40% zal toenemen en dat de verkoopprijs van gewassen met 25% zal stijgen. Tegelijkertijd zal de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen afnemen.

Minstens 700 groente- en fruittelers in de regio’s Arusha, Kilimanjaro, Mbeya en Songwe zullen gebruik maken van betaalbare druppelirrigatie op zonne-energie en minimum 9.000 boeren zullen opgeleid worden in duurzaam waterbeheer.

Bijdrage aan de Sustainable Development Goals

Partners