Koffie verbouwen volgens duurzame land-en bosbouwsystemen

COCO2 – Meer koffie en minder CO2

LandbouwMilieubeleid
Projecttype
Disseminatieproject
Projectcoördinator
Rikolto
Projectpartners
Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)
Startdatum
januari 1, 2022
Totaal budget
€ 236.433
Subsidie
€ 199.881
Projecttype
Disseminatieproject
Projectcoördinator
Rikolto
Projectpartners
Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)
Start date
januari 1, 2022
Total budget
€ 236.433
Amount of subsidy
€ 199.881
Projecttype
Disseminatieproject
Projectcoördinator
Rikolto
Projectpartners
Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)
Startdatum
januari 1, 2022
Totaal budget
€ 236.433
Subsidie
€ 199.881

Strategieën ontwikkelen en beleid stimuleren voor hoge opbrengsten van CO2-neutrale koffie

PROBLEEMSTELLING

Kleine koffieproducenten in Peru worden sterk getroffen door de effecten van klimaatverandering. Periodes met zware regenval en langdurige droogte versnellen de achteruitgang van de bodem en veroorzaken plagen en ziektes. Hieronder lijden de oogsten. In Peru is koffie het belangrijkst exportproduct van de landbouw. Meer dan 225.000 kleine boerenfamilies zijn voor hun levensonderhoud van koffie afhankelijk. Wanhopige maatregelen van boeren, zoals het uitbreiden van de landbouwgrens naar grotere hoogtes en het overschakelen op illegale cocateelt, leiden tot verdere ontbossing, bodemaantasting, uitputting van waterbronnen, verlies van biodiversiteit en verhoogde uitstoot van broeikasgassen.

OPLOSSINGEN

De wereldvraag naar koffie blijft stijgen. Maar in tegenstelling tot de huidige problematische landbouwpraktijken in Peru, wil de koffiemarkt echter producten met een kleinere ecologische voetafdruk. Dit is mogelijk als koffieboeren duurzame land- en bosbouwsystemen toepassen. In combinatie met milieuvriendelijke praktijken resulteert dit in koolstofneutrale koffie. Er zullen inspanningen geleverd worden om de overheden aan te moedigen om duurzame land- en bosbouwsystemen in te voeren. Ook dienen de duurzaamheidsnormen nageleefd te worden. Daarnaast is het van belang dat certificeringen verkregen worden voor praktijken zoals biologische productie, afvalbeheer, waterbeheer, bodembeheer, biodiversiteit, enz.

VERWACHTE RESULTATEN

Creatie en implementatie van beleid en praktijken voor koolstoffixatie en vermindering van de ecologische voetafdruk. Samen met stakeholders voorstellen formuleren om maatregelen, die de broeikasgassen verminderen, te implementeren waarbij CO2-neutrale koffie wordt gepositioneerd in de markt voor duurzame producten.

Bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s)