Een bestaande afvalwaterzuiveringsinstallatie uitbreiden met natuurgebaseerde oplossingen

 

Circulair water in Kericho

Water & Sanitatie
Projecttype
Demonstratieproject
Projectcoördinator
Rietland
Projectpartners
Universiteit Gent, VLAKWA, Clean Water Agency, Cofrax
Startdatum
januari 1, 2022
Totaal budget
€ 607.220
Subsidie
€ 364.332
Water & Sanitatie
Projecttype
Demonstratieproject
Projectcoördinator
Rietland
Projectpartners
Universiteit Gent, VLAKWA, Clean Water Agency, Cofrax
Startdatum
januari 1, 2022
Totaal budget
€ 607.220
Subsidie
€ 364.332

Afvalwater zuiveren om te hergebruiken als drinkwater en voor irrigatie

PROBLEEMSTELLING

De helft van de Kenianen die op het platteland wonen, heeft geen toegang tot water. Tegelijkertijd wordt 73% van het afvalwater niet teruggevoerd naar zuiveringsinstallaties. Deze beperkte waterinfrastructuur heeft tot gevolg dat gemeenschappen zowel in stedelijke sloppenwijken als in landelijke gebieden blootgesteld worden aan ziektes. Vanwege de kosten is het creëren van een grootschalige pijpleidinginfrastructuur niet haalbaar.

OPLOSSINGEN

Door afvalwater te zuiveren om het geschikt te maken voor drinkwaterdoeleinden, irrigatie van gewassen en andere toepassingen kan de kloof tussen vraag en aanbod van water gedicht worden. In tegenstelling tot regenwater is de beschikbaarheid van afvalwater niet afhankelijk van het weer. Afvalwater is daarom een zeer betrouwbare waterbron. In de Keniaanse regio Kericho zal een bestaande waterzuiveringsinstallatie uitgebreid worden met een geïntegreerde technologische oplossing die bestaat uit het beluchten van een wetland gecombineerd met een membraanfiltratie-eenheid. Hierdoor wordt de capaciteit om afvalwater te zuiveren vergroot, waarbij de impact op het milieu minimaal is.

VERWACHTE RESULTATEN

De waterzuiveringsinstallatie zal veilig drinkwater produceren. Tegelijkertijd wordt vermeden dat afvalwater in de rivier wordt geloosd zodat door water overgedragen ziektes niet kunnen ontstaan.  Het energieverbruik zal laag gehouden worden door automatisering via sensoren en programmeerbare logische controllers (PLC’s). Inheemse macrofytensoorten (waterplanten) zullen geplant worden om de biodiversiteit te vergroten en CO2 op te nemen, waardoor broeikasgassen uit de atmosfeer worden verwijderd.

Bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s)