De effecten van verstedelijking verminderen

 

Capaciteitsopbouw van faculteitspersoneel en studenten voor stedelijke klimaatbestendigheid: implementatie in Ayodhya

Educatie & Onderzoek
Projecttype
Disseminatieproject
Projectcoördinator
VITO
Projectpartner
Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University (AKTU)
Startdatum
januari 1, 2022
Totaal budget
€ 234.690
Subsidie
€ 199.486
Educatie & Onderzoek
Projecttype
Disseminatieproject
Projectcoördinator
VITO
Projectpartner
Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University (AKTU)
Startdatum
januari 1, 2022
Totaal budget
€ 234.690
Subsidie
€ 199.486

Onderwijs om warmtebewuste stadsontwikkeling te ondersteunen

PROBLEEMSTELLING

De stad Ayodhya staat op het punt een grote ontwikkeling door te maken. Er wordt gewerkt aan een nieuw masterplan met projecten voor huisvesting, infrastructuur (zoals hotels, ziekenhuizen, enz.) en commerciële activiteiten. Hierdoor kan de ongewenste hittestress toenemen, zowel binnen het bebouwde gebied als in de omgeving. Het is daarom belangrijk dat een traditionele stad, zoals Ayodhya, een plan heeft om de negatieve effecten van de toenemende verstedelijking te verminderen.

OPLOSSINGEN

Warmtebewuste stedelijke ontwikkeling kan bereikt worden met behulp van geavanceerde tools voor het modelleren van stedelijke groei, het monitoren van hittestress en het modelleren en analyseren van scenario’s. Hierop kan enkel gewerkt worden als er voldoende kennis en expertise is bij het faculteitspersoneel. Naast een educatief programma dat klimatologische aspecten omvat, zullen instrumenten en technologieën voor warmtebewuste stadsontwikkeling ontwikkeld worden. Deze aanpak geeft de studenten de kans om in de praktijk te oefenen wat ze in de theorielessen geleerd hebben. Hierdoor wordt de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde mensen zo snel mogelijk vergroot.

VERWACHTE RESULTATEN

Er zal een intensief trainingsprogramma ontwikkeld worden over de invloed van stedelijke gebieden op klimaatverandering. Dit omvat modellering van stedelijke groei, evaluatie van hittestress en scenario-analyse met behulp van geavanceerde modelleringstools. In de praktijk zal een campagne van 3D-warmtemonitoring en stedelijke mappingkaarten opgezet worden om stedelijke hittebestendigheidstoepassingen te ontwikkelen. Ook zullen er studiereizen en workshops georganiseerd worden.

Bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s)

Partners