G-STIC KLIMAATACTIEPROGRAMMA: OPROEP 2022

€15,7 miljoen subsidies toegekend aan 19 projecten die klimaatoplossingen bieden in ontwikkelingslanden

In 2021 lanceerde de Vlaamse Regering het G-STIC Klimaatactieprogramma om ontwikkelingslanden te steunen in de strijd tegen klimaatverandering. Dit programma versterkt de implementatie van klimaatbeleid, strategieën, regelgeving en actieplannen in ontwikkelingslanden door financiële steun te voorzien voor projecten, zowel voor adaptatie als mitigatie.

De tweede oproep in 2022 leverde 109 ingediende projectvoorstellen op. Deze voorstellen werden beoordeeld door een onafhankelijke jury onder coördinatie van het Vlaamse departement Omgeving. In december 2022 keurde de Vlaamse Regering de subsidiëring van 19 projecten goed voor een totaal bedrag van €15,7 miljoen.

Het G-STIC Klimaatactieprogramma voorziet subsidies voor demonstratie-, disseminatie-, en capaciteitsopbouwprojecten die geïmplementeerd worden in ontwikkelingslanden waarbij een Vlaamse onderneming de lead neemt. Om in aanmerking te komen voor financiële steun van de Vlaamse Regering in het kader van het G-STIC Klimaatactieprogramma, moeten projecten rechtstreeks en expliciet gericht zijn op het ondersteunen van adaptatie- en/of mitigatieacties in ontwikkelingslanden. Projecten moeten zich toespitsen op gebieden waar klimaatgerelateerde oplossingen naar verwachting een maximale impact zullen hebben, bij voorkeur in één of meerdere van onderstaande sectoren: Biodiversiteit, Educatie & Onderzoek, Energie, Landbouw, Milieubeleid, Transport en Water & Sanitatie.

Resultaten van de Oproep 2022

De Vlaamse Regering kent €12,58 miljoen subsidies toe aan 6 demonstratieprojecten en €3,1 miljoen subsidies aan 13 disseminatie- en capaciteitsopbouwprojecten. Er wordt dus €15,7 miljoen ingezet voor klimaatprojecten, die ingediend en mee uitgevoerd worden door Vlaamse ondernemingen.

Resultaten van de Oproep 2021

€3.213.225 subsidies zijn toegewezen aan 2 demonstratieprojecten en 11 disseminatie- en capaciteitsopbouwprojecten.

Ontdek alle projecten

Resultaten van de Oproep 2022

De Vlaamse Regering kent €12,58 miljoen subsidies toe aan 6 demonstratieprojecten en €3,1 miljoen subsidies aan 13 disseminatie- en capaciteitsopbouwprojecten. Er wordt dus €15,7 miljoen ingezet voor klimaatprojecten, die ingediend en mee uitgevoerd worden door Vlaamse ondernemingen.

Resultaten van de Oproep 2021

€3.213.225 subsidies zijn toegewezen aan 2 demonstratieprojecten en 11 disseminatie- en capaciteitsopbouwprojecten.

Coördinatoren

Partners

Gefinancierd door