G-STIC Climate Action Programme - 15,88 Million euros subsidies
G-STIC Climate Action Programme - 15,88 Million euros subsidies

G-STIC KLIMAATACTIEPROGRAMMA

€15,88 miljoen subsidies voor klimaatprojecten geïmplementeerd door Vlaamse ondernemingen in ontwikkelingslanden

Om ontwikkelingslanden te steunen in de strijd tegen klimaatverandering, lanceerde de Vlaamse Regering in 2021 het G-STIC Klimaatactieprogramma. Dit programma versterkt de implementatie van klimaatbeleid, strategieën, regelgeving en actieplannen in ontwikkelingslanden door financiële steun te voorzien voor projecten, zowel voor adaptatie als mitigatie.

Het G-STIC Klimaatactieprogramma voorziet subsidies voor demonstratie-, disseminatie-, en capaciteitsopbouwprojecten die door Vlaamse ondernemingen geïmplementeerd worden in ontwikkelingslanden.

Om in aanmerking te komen voor financiële steun in het G-STIC Klimaatactieprogramma, moeten projecten rechtstreeks en expliciet gericht zijn op het ondersteunen van adaptatie- en/of mitigatieacties in ontwikkelingslanden.

Projecten moeten zich toespitsen op gebieden waar klimaatgerelateerde oplossingen naar verwachting een maximale impact zullen hebben, bij voorkeur in één of meerdere van onderstaande sectoren: Biodiversiteit, Educatie & Onderzoek, Energie, Landbouw, Milieubeleid, Transport en Water & Sanitatie.

Voor de tweede projectoproep van het G-STIC Klimaatactieprogramma voorziet de Vlaamse Regering €15,88 miljoen subsidies.

De tweede projectoproep werd afgesloten op 9 september 2022. Alle ingediende projectvoorstellen worden onder coördinatie van het Vlaamse Departement Omgeving in september/oktober 2022 geëvalueerd door een onafhankelijke jury. De goedgekeurde projecten worden eind december 2022 bekendgemaakt en kunnen starten in januari 2023.

Resultaten van de Oproep 2021

Resultaten van de Oproep 2021

Coördinatoren

Partners